Kenneth Bjerregaard

Kandidat for Venstre Sydthy Nord

Mærkesager

et Lokalt børneliv

Børnene er vores vigtigste ressource for fremtiden, derfor skal vi skabe de bedst tænkelige rammer for fremtidens børn i kommunen. Jeg vil arbejde for et lokalt børneliv med skole og pasningstilbud tæt på hjemmet. Samtidig skal der være fokus på høj faglighed, trivsel og den enkeltes udvikling.

et aktivt fritidsliv

Et aktivt fritidsliv i Thy, er kilden til det gode liv. Kommunen skal give de bedste rammer for, at alle borgere kan leve det gode liv i Thy - nu og i fremtiden. Jeg vil arbejde for et aktivt fritidsliv for børn, unge, voksne og seniorer, med fokus på sundhed, forebyggelse og trivsel. 

Sikre skoleveje

I hele kommunen er der behov for et stort fokus på elevernes mulighed for sikker egentransport til og fra skole. Jeg vil arbejde for at gøre alle skoleveje mere sikre, at færdes på. 

Et veludbygget cykelsti-net

Jeg vil arbejde for flere cykelstier i hele kommunen. Cykelstierne skal være til for både kommunens egne borgere og for turister. Flere cykelstier vil potentielt gøre borgernes generelle sundhedstilstand bedre, hvis de placeres på de rigtige steder. En smartere planlægning af nye cykelstier vil give både kommunens borgere og turister en bedre oplevelse på 2 hjul i hele kommunen.

Grøn omstilling med sund fornuft

I fremtiden skal vi have fokus på den grønne omstilling. Der er et kæmpe vækstpotentiale i den grønne omstilling, som vi skal udnytte fuldt ud. Jeg vil arbejde for, at der i fremtiden træffes langtidsholdbare og kloge valg, som samtidigt bygger på fakta og sund fornuft. 

En visionær erhvervspolitik

En visionær erhvervspolitik, som giver erhvervsdrivende i alle størrelser og i hele kommunen, de bedste vilkår at drive virksomhed på.
Stem lokalt! - Stem personligt på mig d. 16. november.