Kenneth Bjerregaard

Kandidat for Venstre Sydthy Nord

Mærkesager

Børnefamiliernes vilkår skal prioriteres højt!

I Thisted kommune vil vi gerne have flere børn! - Derfor skal rammevilkårene omkring børnefamilierne sikres en høj standard.
Dagtilbuddene og skolerne i kommunens lokalsamfund skal sikres fortsat eksistens.

Kommunens børnefamilier skal ikke bruge energi på at frygte for om deres vuggestue, børnehave eller skole også eksisterer til næste år. Det må godt koste lidt ekstra at have en decentral struktur! 

Aktive borgere med en aktiv fritid!

Kommunens borgere skal sikres mulighed for at have et højt aktivitetsniveau i fritiden. Det skal sikres via gode muligheder for foreningerne, gode og tidssvarende faciliteter samt et stærkt fokus på de frivilliges indsats i hele kommunen.

Ordentlighed

Jeg vil arbejde for mere ordentlighed i kommunalpolitik. De bedste og mest holdbare løsninger findes i et bredt samarbejde mellem de repræsenterede partier. Jeg mener at kommunikation og samarbejde er nøgleord for at vi lykkes som fremtidens kommune!

FLERE UNGE SKAL MED!

I Thisted Kommune er der mange unge på offentlig forsørgelse. Faktisk står 19% af de 16-30årige udenfor arbejdsmarkedet. Det er over 1.000 unge, som af den ene eller anden grund er på offentlig forsørgelse. 

Der skal fokus på, hvordan vi får flere med. 

LANDSBYERNE SKAL SIKRES UDVIKLING!

Landsbyerne skal fortsat udvikles og spille en aktiv rolle i kommunen.

EN AKTIV PERSONALEPOLITIK

Med omkring 4400 ansatte har Thisted Kommune et stort ansvar som arbejdsgiver. Et ansvar for at de grundlæggende værdier: anerkendelse, loyalitet, troværdighed, åbenhed og tillid bliver til mere end blot nogle pæne ord i en politik. De skal omsættes i praksis og gennemsyre hele organisationen "fra kælder til kvist"!